ÅRSKONTINGENT- OG REGISTRERINGSSKJEMA
for medlemmer i

BEREDSKAPSTROPPENS VETERANFORENING (BTV)

Årskontingenten er satt til kr. 250,- Beløpet betales* inn på kontonummer; 6116.05.37468 


*Vi ber om at dette om mulig gjøres via Nettbank. 
Husk å påføre ETTERNAVN, Fornavn og årstallet for inneværende år i merknadsfeltet i nettbankgiroen.

Alternativt kan du benytte manuell Giro. 
De samme opplysningene skal fremkomme i tekstfeltene på den manuelle giroen. 

!!! Ikke bruk telegiro !!!

Er du kvalifisert så meld deg inn så send epost til post@xdelta.no med disse opplysningene:

Fullt navn, epost (privat), mobil (privat), adresse (privat) og når du tjenestegjorde i Delta. Skriv også dato for innbetaling av kontigent.

 

Du kan også se ordinært innmeldingsskjema vedlagt her: Innmeldingsskjema.